Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

ThorZo is een kleinschalige zorgaanbieder die staat voor een persoonlijke kindgerichte benadering. Met hun visie zijn ze toegespitst op onderaannemers die gezinsgerichte verblijfsmogelijkheden realiseren voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg.

Gelukkig Lijf is dé praktijk in Arnhem en Apeldoorn voor fysieke en mentale gezondheid. Ze bieden een unieke combinatie van Personal Training, Psychologische begeleiding en/of Coaching en/of Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

De Sportvoedingscoach biedt persoonlijke trajecten, voedingsanalyses en levensstijl programma's. Een groot internationaal netwerk en jarenlange persoonlijke ervaring in de topsport vormen een gezonde mix om prestaties en voeding te verbeteren op 'de weg naar succes'.

Meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van chronisch zieke mensen in thuis situaties in de rol van mentor, coach en als begeleider. In de rol van zorg-coördinator regelen ze alles wat nodig is rond de cliënt en partner, om hen van de zorg te ontlasten.

Renateszorg biedt voornamelijk palliatieve zorg maar komt ook bij cliënten thuis die bijv. een spierziekte hebben. In overleg met de cliënt zorgt ze ervoor dat de cliënten hun eigen regie behouden en samen afspraken maken over de zorgverlening.

Bij NU∙NNU krijg je inzicht door bewust te ontspannen. Door het verhogen van je lichaamsbewustzijn, leer je te signaleren waar jouw grenzen liggen. Zo kan je gebalanceerd met je energieniveau en algehele gezondheid om kan gaan.

Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen omdat zij kampen met ernstige (gedrags-)problemen en beperkingen in hun eigen ontwikkeling en/of het gezin van herkomst kunnen terecht bij Vlinderhuis. Er kan (tijdelijk) verblijf en zorg geboden worden aan maximaal 11 jeugdigen.

Met bemiddelingen, mediation, conflict coaching en onderhandelen helpt Rob Vens Mediation partijen bij elkaar te komen. Ze zijn specialist in arbeidsconflicten en conflicten waarin zakelijke, persoonlijke of complexe business- en ICT-aspecten.

Samen Uniek biedt uitgebreide zorg om een bijdrage te leveren aan een gezond, gelukkig en stressvrij leven, dit doen zij door zinvolle en leuke activiteiten aan te bieden. Samen Uniek biedt volwassen en ouderen de juiste zorg en helpen bij preventie.

Lifestyle op weg helpt cliënt zich beter te voelen, ze helpen de balans in ons mens-zijn, in onze persoonlijkheid en de gemoedstoestanden waar wij aan kunnen lijden te helpen verlichten. Hiervoor gebruiken ze de Bach bloesem remedies.

Het Landelijk Verbond GezinsHuizen is een vernieuwende en robuuste samenwerking van, voor en door zelfstandige gezinshuizen welke professionele en duurzame gezinshuiszorg bieden binnen het Kwaliteitskader Jeugd en het aankomende Kwaliteitskader Gezinshuizen

Q-support fungeert als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Gemeenten een beroep doen op q-support voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidskundig advies.

Wij bieden mensen, na de fase van afkicken in een kliniek, een plek om te wonen tijdens de periode van duurzaam herstel. Onze cliënten zijn mensen die willen werken aan langdurig herstel en daarvoor bereidt zijn hun levensstijl aan te passen.

MoteZ staat voor professionele ondersteuning op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de balans tussen draagkracht en draaglast.

Talmazorg biedt verpleegkundige zorg waarbij intensief wordt samengewerkt met ketenpartners die betrokken worden in de dossiers in Online Zorgplan.

Klein Herxen biedt dagbesteding aan mensen die rust en veiligheid zoeken. Naast de dagbesteding worden er coachsessies gegeven waarbij we aan het werk gaan met de paarden. Natuurlijk is bij deze sessies vooral ook de rust en veiligheid belangrijk.

Voor de prenatale huisbezoeken, waarbij de verpleegkundigen samen met aanstaande moeders aan gedragsverandering, het stellen van doelen en het versterken van de vaardigheden van de aanstaande moeder werkt gebruikt men Online Zorgplan.

Kinghorn richt zicht op een brede doelgroep. Van kinderen in de basisschoolleeftijd tot de bejaarde medemens en alle leeftijdscategorieën daar tussenin. Iedereen die hulp nodig heeft kan terecht bij Kinghorn

Verpleegkundigebureau VIDTS is actief in de wijkverpleging. Voor het maken van indicaties en de wens om te voldoen aan wet- en regelgeving maken ze gebruik van Online Zorgplan.

Stichting Probs4You biedt gespecialiseerde hulp aan kwetsbare jongeren, en biedt ze begeleiding met als doel hun zelfredzaamheid te verhogen.

ALS-ZorgThuis is voor iedereen die zorg nodig heeft. Dit kan kort- of langdurig zijn, door een chronische ziekte, na bijvoorbeeld een operatie, ouderdom, terminale zorg of zorg om de mantelzorger te ontlasten.

Praktijk Lì Lián biedt en verzorgt hulp voor zowel volwassenen als jeugdigen/jongeren die kampen met meervoudige sociaal maatschappelijke problematiek.

De afdeling kindergeneeskunde OLVG en GGD Amsterdam zijn een pilot gestart met Online-Zorgplan.nl als digitaal patiëntendossier.

De afdeling JGZ van de GGD Amsterdam en OLVG zijn een pilot gestart met Online-Zorgplan.nl als digitaal patiëntendossier.

ErasmusMC doet onderzoek naar 'ongelijke gezondheidssituaties' rondom de geboorte. Hiervoor gebruiken ze risicotaxatie-instrument de R4U.

ZorgboxBrabant biedt persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding bij problemen thuis en ondersteuning, dagbesteding bij dementie en behandeling aan huis

Eigen Krachten biedt thuiszorg en persoonlijke begeleiding in de regio Rotterdam.

Verder in je leven is een specialist op het gebied van verslavings- en eetproblematieken. Zij bieden intensieve persoonlijke zorg gericht op het individu.

We Take Care biedt huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan huis. Zij geloven dat thuiszorg altijd vraagt om een persoonlijke benadering.

Op zorgboerderij deNeeth wordt passende dagbesteding geboden aan mensen met Austisme (ASS), psychische hulpvraag of een sociale hulpvraag/activering.

Het team van Peuter Power begeleidt kinderen met overgewicht. De ouders werken samen met een fysio, diëtiste en een jeugdverpleegkundige

Stichtingen Jongerenzorg biedt hulpverlening gericht op de jongere, op zijn kwaliteiten en op zijn toekomst.

Het Integraal Dementieteam Rivierenland is er voor mensen met (mogelijke) dementie die thuis of in een verzorgingshuis wonen.

Voor het verwerken en doorzetten van aanvragen voor kraamzorg gebruikt TSN Online Zorgplan

Een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken heeft grip op de kwetsbare ouderen door Online Zorgplan

De afdeling klinische genetica gebruikt Online Zorgplan voor research en onderzoekt de mogelijkheden voor de inzet in de patiëntenzorg.

Het team van Sociaal Makelaars begeleidt multiproblem-gezinnen in het sociaal domein, daarvoor gebruikt het Online Zorgplan.

De hulpvragen van de inwoners worden geregistreerd in Online Zorgplan en daar waar nodig wordt casemanagement ingezet.

De voordelen van Online Zorgplan

 • Zelf programma's maken (e-health)
 • Online Behandeling (e-health)
 • AVG Proof
 • Volledig cliëntregistratiesysteem
 • Eenvoudig rapportages opstellen
 • Veilige werkomgeving voor de keten
 • Geschikt voor tablet & smartphone
 • Ideaal voor ambulante zorg
 • Slechts €25,- per maand
 • Gratis voor ketenpartners en cliënt
 • Eenvoudig zorgplannen opstellen
 • ISO 27001 en NEN 7510
 • VECOZO
 • Vragenlijsten en zorgprogramma's
 • Uitgebreid koppelvlak
 • Zorgplannen op maat
 • Overzichtelijk dashboard
 • Diagnostische instrumenten

Neem contact op

Bel of mail ons. Wij helpen u direct!

050 311 85 80 Stuur een bericht

Uw gegevens

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Verstuur